Wetenswaardigheden


EHBO-er

Het woord EHBO is zo vreselijk ingeburgerd, het zal nooit meer lukken om deze term uit de Nederlandse volksmond uit te bannen. Waarom is het nu Eerste Hulp Verlener, kortweg EHV, geworden? De term Eerste Hulp Bij Ongelukken dekt de lading niet meer. Eerste Hulp Verlener omschrijft meer dan alleen maar de ongelukjes. Een EHV-er is vaak preventief aanwezig bij evenementen, doet meer dan alleen nog maar een pleister plakken, is ook breder opgeleid en kan ook beter inschatten of hij deinitieve hulp geeft of dat de professionele hulpverlening moet worden ingeschakeld.

LOTUS

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding Slachtoffer. Dit is een 2 jarige opleiding waarbij je eerst je EHV-diploma gehaald dient te hebben. Een lotus laat tijdens de EHV lessen zien hoe bepaalde ongevallen of ziektebeelden er uit zien. Vaak levensechte verwondingen die op de juiste manier behandeld moeten worden, maar ook bij een stabiele zijligging zo slap zijn als een echt slachtoffer. Wat heeft dit voor nut? Wanneer er een situatie met een lotus tijdens de lessen is behandeld, en er overkomt u elders iets, weet u meteen hoe te handelen. Een tweede voordeel is dat u al tegen een lotus leert praten als tegen een echt slachtoffer. Er zit een mens voor u die u gerust stelt en behandeld. Voor meer informatie over lotus klik hier

Tegemoetkoming cursuskosten

Een groot aantal zorgverzekeraars bieden een tegemoetkoming aan in de cursuskosten voor Eerste Hulp Opleidingen. Dit is vaak afhankelijk van welk zorgpakket u gekozen heeft, maar zit meestal in de aanvullende verzekering. Lees uw polisvoorwaarden er op na en doe er uw voordeel mee. Vergoedingen door verzekeraars

Tekenbeet

De tekenbeet begint een nationale ramp te worden. Per jaar zijn er al zo’n 18.000 gevallen waarbij ook de Ziekte van Lyme optreedt. De Ziekte van Lyme kan spier- gewrichts- en evenwichtsstoornissen of hartruis opleveren. Een tekenbeet is lastig te zien, je weet dit vaak alleen maar als de teek nog op uw huid zit. Schrijf de datum op wanneer u gestoken bent. Na 10 dagen tot 3 weken kan er een rode ring zichtbaar worden, maar dat komt niet in alle gevallen voor. Het is belangrijk hiermee direct naar de huisarts te gaan voor een antibioticakuur. Wanneer u hier te lang mee wacht is er later kans op blijvende klachten. Teken komen voor in bosrijke omgeving, maar kan ook gewoon in de achtertuin zijn. Zie voor meer informatie ook www.tekenradar.nl

Bloed

Bloed is een bron van levenskracht. Het bevat componenten die essentieel zijn voor het leven. Millenia geleden, ver voor enige ontwikkeling van de medische wetenschap, wist men al dat bloed van vitaal belang is. Als massaal bloedverlies tot de dood kan leiden, is het logisch om te denken dat het geven van bloed levensreddend kan zijn. Zo beschreef de Griekse dichter Homerus al hoe de held Odysseus bloed gebruikte van een ram om doden tot leven te wekken. Bloed is van oudsher gezien als de “levensadem” voor organen en weefsels. Voor velen heeft bloed dan ook een magische en symbolische betekenis. Bloed vervult tal van functies. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het vroeger “levenssap” werd genoemd.

Ambulancevervoer

Hoe kunt u een ambulance aanvragen? Een ambulance mag pas gaan rijden na een ritopdracht van de Centrale Post Ambulancevervoer, u kunt daarom niet direct een ambulance vragen bij een ambulancepost. In levensbedreigende situaties (ongevallen, reanimatie etc.) belt u 112 . U wordt dan doorverbonden naar de door u gevraagde hulpverleningsinstantie. Voor levensbedreigende situaties geldt A1-vervoer. Dit is een ambulancerit met optische- en geluidssignalen (toeters en bellen!), waarbij men probeert binnen 15 minuten na de melding ter plaatse te zijn. De Meldkamer neemt de aanvraag voor ambulancevervoer aan en wijst deze toe aan een ambulance. Op basis van de melding rijdt een ambulance met of zonder optische- en geluidsignalen. In niet levensbedreigende situaties kan de Meldkamer besluiten A2-vervoer waarbij zonder optische- en geluidssignalen wordt gereden. Deze meldingen verlopen vaak via de huisarts of andere hulpverleners. Ook hierbij komt de ambulance zo snel mogelijk ter plaatse. Meestal binnen een half uur na de melding (sportongevallen etc.). De ambulances rijden ook besteld vervoer (B-vervoer). Dit zijn ambulanceritten van en naar ziekenhuizen toe waarbij u als patiënt medische begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het vervoer van een verpleeghuis naar het ziekenhuis. De aanvragen voor dit ambulancevervoer komen ook binnen bij de Meldkamer. De medewerker van de centrale plant de ritten zo efficiënt mogelijk in. De Meldkamer kan het besteld vervoer uitgestellen of onderbreken wanneer de ambulance nodig is voor een spoedvervoer (A1 of A2).

Hartslag NU

Het project Burger AED is een initiatief van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit project is opgezet om in de regio in samenwerking met de gemeenten een netwerk van AED’s en burgerhulpverleners te realiseren. De Meldkamer VR NHN beschikt over een alarmeringssysteem dat aan geregistreerde burgers een sms verstuurt. Deze burgers ontvangen de sms als in hun directe woon- of werkomgeving gereanimeerd moet worden. Het is een vrijwillig systeem en burgers die zich aanmelden hoeven niet op specifieke tijden/dagen beschikbaar te zijn. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat burgers in de gelegenheid zijn om de reanimatie binnen zo kort mogelijke tijd te starten en de AED in te zetten. Burgers starten de reanimatie in afwachting van de Ambulancebemanning die de zorg voor de patiënt overneemt als ze bij de patiënt arriveert. Een slachtoffer van een circulatiestilstand heeft hierdoor een grotere overlevingskans. Uit een recente studie in heel Noord-Holland blijkt een overlevingspercentage van 16,6%. Wanneer ook de AED is ingezet, is deze overleving 25%. Deze overlevingspercentages hebben betrekking op minimaal zes weken na ontslag uit het ziekenhuis. Reanimatie én defibrillatie (het geven van een schok met de AED) binnen de eerste 6 minuten bij een hartstilstand geeft een overlevingskans van 50-70% http://www.burgeraed.nl/ Bent u al in het bezit van een AED certificaat, meld u dan aan bij http://www.hartslagnu.nl

Spelen in huis

Het is herfst. De blaadjes vallen van de bomen. Buiten wordt het weer kouder en valt er af en toe een regenbui. Tijd voor kinderen om lekker binnen te spelen. Helaas houdt thuis spelen ook risico’s in. Ieder jaar moeten duizenden kinderen naar de Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis, omdat ze een ongeluk tijdens het spelen hebben gehad. Let daarom altijd op de volgende punten:

  • Zorg dat uw kind speelt met speelgoed dat past bij zijn leeftijd en ontwikkeling;
  • Lees altijd de gebruiksaanwijzing van het speelgoed;
  • De meest effectieve manier om een ongeluk te voorkomen blijft: uw kind nooit uit het oog verliezen.

Speelgoed moet in Nederland aan strenge eisen voldoen. Het verplichte CE-keurmerk geeft echter geen garantie dat het speelgoed altijd volkomen veilig is. Als u bijvoorbeeld met uw kind gaat knutselen en uw kind mag vingerverven, is het goed om er op te letten dat uw kind er niet van gaat snoepen. Toch is het grootste gevaar meestal niet de vingerverf zelf, maar oplosmiddelen zoals terpentine die ouders gebruiken om de verf te verwijderen. Verwijder de verf gewoon met water! Verdere informatie over veilig speelgoed kunt u ook terugvinden op www.veiligheid.nl

Kans op besmetting?

Stel je wordt als hulpverlener zonder hulp of beschermingsmiddelen geconfronteerd met een slachtoffer. Elke Hulpverlener loopt kans op besmetting. Een goede opleiding, veel oefening en ervaring dragen er toe bij dat de risico’s zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Kan een Eerste Hulpverlener gemakkelijk worden besmet met HIV-, hepatitis B- of C-virus? Het antwoord hierop is NEEN. Hierbij komt namelijk geen bloed of sperma van de een in contact met de ander. Indien de huid van de hulpverlener in tact is, is de infectiekans voor de hulpverlener ook vrijwel nihil. Het is van het grootste belang, dat de Eerste Hulpverlener altijd zo hygienisch mogelijk werkt. Het niet bij je hebben van handschoenen behoeft dus niet te leiden tot het afzien van het verlenen van Eerste Hulp.

Brandblusser in de auto

De brandblusapparaten die u kunt kopen in de bouwmarkt zijn veelal poederblustoestellen. De blusstofpoeder geeft bij gebruik grote neven-(extra) schade. Heel simpel uitgelegd is poeder eigenlijk een chemisch zout waarvan de poederdeeltjes vaak vele malen kleiner zijn dan stof. Poeder dringt bij gebruik in de kleinste hoekjes en gaatjes en zal bij hoge vochtigheid gehalte gaan corroderen op bijvoorbeeld de printplaten van de radio.

  • Koop een brandblusser met een minimale inhoud van 2 kg. Voor minder geld heeft u een 1 kg blusser, maar besef wel dat deze binnen 6 seconden leeg is bij ondeskundig gebruik.
  • Het beste blusmiddel voor in de auto is sproeischuim. Een sproeischuimblustoestel geeft minder nevenschade dan poeder en heeft vaak een langere blusduur.
  • Zorg ervoor dat als u een blustoestel in uw auto monteert deze ook bij een aanrijding in zijn beugel vast blijft zitten. Bij de meeste blustoestellen is daarom een extra spanbandje bijgeleverd.

Waarnemen

Het menselijk brein is ingericht voor het zien van diepte en het schatten van afstand. Maar toch hebben onze hersenen het daar moeilijk mee. Op een afstand groter dan 50 meter is het voor een volwassene nagenoeg onmogelijk om snelheid te schatten. Dat is heel belangrijk als er door een Eerste Hulp verlener in een verkeerssituatie op gevaar gelet moet worden. Kinderen kunnen dat al helemaal niet, een van de redenen waarom zij relatief vaker bij verkeersongevallen betrokken zijn. Zij hebben wel degelijk opgelet en uitgekeken, maar de snelheid van het andere voertuig verkeerd ingeschat.

Deel dit bericht