Methodisch handelen

Doelgericht:

Methodisch handelen is het handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om daarbij op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze het doel te bereiken dat men voor ogen heeft of dat nagestreefd moet worden. Het methodisch handelen is een proces dat zowel het handelen als het denken omvat.

Systematisch:

Methodisch handelen verloopt altijd volgens een bepaalde systematiek. Een bepaalde volgorde in het handelen die als het ware voor zichzelf spreekt.

Procesmatig:

Hier wordt onder verstaan dat de ene deelhandeling voorwaarden schept voor het succesvol uitvoeren van een volgende deelhandeling.

ABCDE

De basis van het handelen is de zogenoemde ABCDE methode. Het is een veilige, snelle en betrouwbare methode voor het verlenen van levensreddende hulp aan slachtoffers, die ook als basis wordt gebruikt binnen de ambulancezorg.

Het slachtoffer wordt benaderd volgens deze ABCDE-methode. Dat houdt in dat met de volgende handeling pas wordt gestart, als de vorige stap voldoende is afgerond en gewaarborgd.

A = Airway controle en vrijmaken van de ademweg met in achtneming van bescherming van hals en de halswervelkolom
B = Breathing controle en ondersteuning van de ademhaling
C = Circulation controle van de circulatie en stoppen van uitwendige bloedingen
D = Disability controle van bewustzijnsstoornissen als gevolg van bijvoorbeeld schedel-hersenletsel of intoxicaties
E=Exposure/enviroment Omgevingstemperatuur
   

First Aid ambulance

First Aid ambulance

MIST

Leerdoelen

Snelle en nauwkeurige inschatting van de conditie van het slachtoffer volgens de ABCDE methode

Reanimatie en het veilig stellen van de vitale functies

De overdracht van hulpverlener naar het ambulanceteam d.m.v. MIST

Cursus inhoud

 Opleiding: Methodisch handelen ABCDE
 Duur: 7 uur
 Herhaling: 7 uur
 Inclusief: Certificaat Methodisch handelen  en ERC certificaat
 Kosten: zie tarieven
 Geldigheid: 2 jaar

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers