Diploma Eerste Hulp


Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt.


Diploma

Het Diploma geeft aan dat uw kennis en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis.

Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te hercertificeren. In die periode houdt u uw kennis op peil door jaarlijks nascholing te volgen.

Wat wordt er behandeld?

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Het examen Eerste Hulp staat open voor aankomende eerstehulpverleners vanaf 16 jaar. Voor 12 – 16 jarigen is het mogelijk om met toestemming van de ouders/voogd deel te nemen aan het examen en na schriftelijke instemming van de bestuurder van Het Oranje Kruis.

Cursus inhoud

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor het examen ligt op de praktijk van de Eerste Hulp en wordt afgenomen door een arts en een instructeur Eerste Hulp, bijgestaan door lotusslachtoffers.

 

 Opleiding: Eerste Hulp Verlener (EHBO)
 Duur: 28 uur en examen (14 avonden of 4 dagen inclusief examen)
 Herhaling: 12 uur per jaar
 Inclusief: Lesboek, diploma EHV “Oranje Kruis”
 Kosten: zie tarieven
 Geldigheid: 2 jaar, wordt verlengd bij jaarlijkse bijscholing van 7 uur

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers