Eerste Hulp aan Kinderen

Het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis of tijdens het (buiten)spelen. Een bloedneus op het schoolplein, geschaafde knie na onderuit gegaan te zijn met de fiets of een verstuikte enkel na een val van de trap. Een slok chloor of leuk gekleurde lampenolie als limonade?
Een zeer geschikte cursus voor (jonge) ouders.
Misschien heeft u als gastouder of vanwege uw werk veel te maken met kinderen

1001 redenen om te leren wat u dan moet doen. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen.Wat wordt er behandeld?

 • Het kind en zijn omgeving
 • Preventie
 • Kindermishandeling
 • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling
 • Reanimatie en AED
 • Ernstige bloedingen
 • Brandwonden
 • Ontwrichting, botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Warmte- koudeletsels
 • Kleine ongevallen
 • Ziekteverschijnselen
 • Verband en hulpmiddelen

Het Examen

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst.

 Opleiding: Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)
 Duur: 7 uur met examen
 Inclusief: Lesboek, certificaat Oranje Kruis
 Kosten: zie tarieven
 Geldigheid: 2 jaar, wordt verlengd bij jaarlijkse bijscholing van 4 uur

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers

Deze module kan los worden gevolgd, bent u in het bezit van een diploma Eerste Hulp, kan het hierop bijgeschreven worden.