Bedrijfshulpverlening

Noodgevallen of gevaarlijke situaties binnen uw bedrijf vragen om de juiste BHV-Kennis.

U krijgt realistische trainingen, afgestemd op uw branche en zelfs specifiek op de situatie bij u in het bedrijf of organisatie.

De Cursus

bestaat uit twee opeenvolgende lesdagen. Eén dag Brandbestrijding en Ontruiming en één dag EHBO. Een dagprogramma bestaat uit twee delen, het theoretisch en praktisch gedeelte wat zal worden afgesloten met een theorie examen.
Als u beide examens met succes hebt afgerond, zullen op naam een certificaat Brandbestrijding en Ontruiming en een certificaat Eerste Hulp worden uitgereikt. Beiden zijn goed voor het diploma Bedrijfshulpverlener.


Eerste Hulp

 • Veilige werklocatie
 • Slachtofferbenadering
 • Controleren van de vitale functie
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie en AED
 • Bloedingen en shock
 • behandeling diverse verwondingen
 • Overdracht (communicatie)

Brandbestrijding en Ontruiming

 • brandpreventie
 • alarmeren en communicatie
 • ontruiming
 • soorten branden
 • gebruik blusmiddelen
 • blustechnieken
 • gebruik veiligheidsmiddelen

Cursus inhoud

 Opleiding: Bedrijfshulpverlening (BHV)
 Duur: 2 dagen (2 x 7 uur met examen)
 Herhaling: 1 dag (2 x 3,5 uur)
 Inclusief: Lesboek, certificaat
 Kosten: zie tarieven
 Geldigheid: 1 jaar, wordt verlengd bij jaarlijkse bijscholing.
 

De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers