Acute zorg bij kinderen

Bent u werkzaam binnen de kinderopvang of als gastouder, mogelijk als opa of oma, dan is deze cursus zeer geschikt.

Werkgevers zijn verplicht voldoende personeel op te leiden dat adequaat kan reageren op noodsituaties.

Gastouders dienen te beschikken over een geregistreerd EHBO-certificaat gericht op kinderen.

Met dit certificaat voldoet u volledig aan die eisen.


Acute zorg bij kinderen

Leerdoelen

 • Observeren van kind veiligheid
 • Het verlenen van eerste hulp
 • Controleren van de vitale functies
 • Reanimatie en AED bij kinderen
 • Uitwendige verwondingen
 • Brandwonden
 • Vergiftiging
 • Ontwrichting, botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Kindermishandeling
 • Specifieke letsels bij kinderen
 • Zorg voor het zieke kind

Cursus inhoud

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen.
Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst.

 

 Opleiding: Acute zorg bij kinderen
 Duur: 7 uur met examen
 Herhaling: 3,5 uur
 Inclusief: Hand-out,
certificaat NIKTA
 Kosten: zie tarieven
 Geldigheid: 1 jaar,
wordt verlengd bij jaarlijkse bijscholing.

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers