Levensreddend handelen

Reanimatie en AED

Het leven hangt soms aan een zijden draadje. Mensen om je heen, ook personen bij wie je het niet verwacht, kunnen ineens een hartstilstand krijgen. En wat dan? Hoe help je deze mensen het beste? Hoe handel je zo adequaat mogelijk en vergroot je hun overlevingskansen? Natuurlijk, je belt 112, maar wat doe je tot de hulpverleners ter plekke zijn? Kennis van reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) is dan niet alleen zeer welkom, het kan ronduit levensreddend zijn.

Certificaten

Voor de cursus Reanimatie kun je verschillende certificaten verwerven. De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) geeft certificaten uit voor de onderdelen BLS (Basic Life Support) en PBLS (Pediatric Basic Life Support), waarbij de laatste zich speciaal richt op reanimatie bij kinderen. Naast het NRR certificaat geven ook andere instanties reanimatiecertificaten uit. De training op zich is hetzelfde. Je kunt het certificaat actueel houden door jaarlijks een bijscholing te volgen.

Levensreddend Handelen

Om mensen te helpen met het opdoen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om eerstehulphandelingen uit te voeren, die onmiddellijk levensreddend zijn, bied ik de cursus Levensreddend Handelen aan met een officieel Oranje Kruis certificaat. Dit certificaat is als kwalificatie in het kader van een doorlopende leerlijn Oranje Kruis in het leven geroepen en geeft de mogelijkheid om in fases tot het diploma Eerste Hulp te komen. Voor dit certificaat is geen examen vereist en de duur van deze training is twee volledige dagen. Dit certificaat kun je actueel houden door jaarlijks een bijscholing te volgen (één hele dag).

In de cursus Levensreddend Handelen worden naast reanimatie de volgende onderwerpen behandeld:

 • Stabiele zijligging
 • Uit- en inwendige luchtwegbelemmering
 • Inademen rook, gas of chemische stof
 • Borstletsel
 • Ademhalingsziekte
 • Shock
 • Actief (catastrofaal) bloedverlies
 • Schedel- en hersenletsel
 • Elektriciteitsletsels
 • Onderkoeling en oververhitting
 • Epilepsie
 • Suikerziekte
 • Beroerte
 • Flauwte

Interesse? Neem contact met mij op.

Burgerhulpverlener worden?

Als je bevoegd bent om te reanimeren, kun je je aanmelden als burgerhulpverlener. Je wordt dan onderdeel van een heel netwerk van hulpverleners en kunt opgeroepen worden op het moment dat iemand in jouw buurt een hartstilstand heeft. Vervolgens ga jij zo snel mogelijk naar het slachtoffer toe om hem of haar te reanimeren totdat het ambulancepersoneel ter plaatse is. Zo kun jij op grote(re) schaal meehelpen met het redden van levens.
Zie voor meer info / meld je aan op www.hartslagnu.nl