Gezondheidsklachten door slechte mondverzorging

Eerste Hulp Onderwijs Nieuws

Meer hartstilstanden.

Door de toenemende vergrijzing zullen levensbedreigende cardiovasculaire aandoeningen vaker voorkomen. Het risico dat een tandarts of mondhygiënist in de praktijk met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd is daardoor ook toegenomen. Enerzijds kan een acute situatie ontstaan door de tandheelkundige behandeling, anderzijds kan een hartstilstand zich bij toeval voordoen, bijvoorbeeld in de directe omgeving van de tandartspraktijk.

Juiste training en uitrusting.

Ofschoon medische noodgevallen in de tandartspraktijk eerder een uitzondering zijn, zijn ze zeker niet zonder levensgevaar . Het verdient daarom aanbeveling praktijken uit te rusten met een AED om in acute cardiale noodgevallen hulp te kunnen bieden. Naarmate eerder wordt ingegrepen, worden bij een acute hartstilstand de overlevingskansen aanzienlijk vergroot.

Goede mondzorg, ook voor uw algehele gezondheid.

Dat een slechte mondgezondheid de kans op longontsteking, aderverkalking en hart en vaatziekten verhoogt, was al bekend.

Nu blijkt uit diverse onderzoeken dat mensen met een slechte mondhygiëne of parodontitis een hoger risico lopen om hersenaandoeningen zoals dementie en de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Kortom: een goede mondgezondheid is niet alleen belangrijk voor het gebit, maar voor het hele lichaam.

Onnodige gezondheidsrisico’s voorkomen.

Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid. In de mond worden veel aandoeningen als eerste zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van pijnklachten, wondjes en ontstekingen. Omgekeerd kunnen aandoeningen in de mond – via bacteriën die in de bloedbaan terechtkomen – allerlei ziektes veroorzaken zoals hart- en vaatziekten. Doordat het belang van de mondgezondheid voor de algehele gezondheid wordt onderschat, lopen mensen onnodig gezondheidsrisico’s.

Ouder worden.

Tandenverlies en verlies van kauwkracht houden rechtstreeks verband met een verminderd functioneren van de hersenen en de geheugencapaciteit. Zo bekeken onderzoekers monsters van hersenen van mensen met en zonder dementie. In de hersenen van de dementiepatiënten werden restproducten gevonden van een bacterie die duidt op chronische parodontitis. Naast uw eetgewoontes kan dus ook het ouder worden van invloed zijn op uw gebit. Blijf uw gebit goed verzorgen en ga regelmatig naar de tandarts voor controle of uw tandvlees nog gezond is, ook als u een kunstgebit heeft.

Gevolgen slechte mondverzorging.

Enkele voorbeelden van aandoeningen en gezondheidsklachten die in de mond vroegtijdig worden herkend zijn reuma, keel-, maag- en darmproblemen, diabetes, stress en verlaagde weerstand.

Klachten die samenhangen met een slechte mondgezondheid zijn onder andere:

 • Mensen met diabetes (suikerziekte) hebben een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken.
 • Bij een slechte mondhygiëne en parodontitis kunnen bacteriën een longontsteking veroorzaken, met name bij patiënten met een verhoogd risico. 43% van alle in een zorginstelling opgenomen ouderen blijkt longontstekingveroorzakende bacteriën in de mond te hebben.
 • Parodontitis wordt in toenemende mate gezien als risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate ook een herseninfarct.
 • Mensen met mondinfecties gaan cognitief harder achteruit dan mensen met een gezonde mond
 • Ouderen met een tandvleesontsteking hebben een 17% hogere kans op hart- en vaatziekten (onder de 65 jaar is deze kans zelfs 44% hoger)
 • Reuma, suikerziekte en overgewicht houden allemaal in meer of mindere mate verband met een slechte mondverzorging.

Verzorgenden willen niet tandenpoetsen bij ouderen.

Veel verzorgenden vinden mondverzorging bij ouderen onaangenaam werk. Daardoor krijgen ouderen slechtere mondzorg. Weerstand tegen mondverzorging leidt tot ondermaatse mondzorg voor ouderen. Onderzoek onder 1300 Nederlandse ouderen wees uit dat 80% een slechte mondgezondheid heeft. 

Beter tandenpoetsen door verzorgenden: drie tipstandenpoetsen_oudere

Patiënten die zelf hun tanden niet kunnen poetsen, krijgen daarvoor hulp van verzorgenden.
Enkele tips voor verzorgenden die tanden poetsen:

* Ga achter de patiënt staan bij het tanden poetsen. Daardoor is de poetsbeweging zo natuurlijk mogelijk.
* Ligt de patiënt in bed? Zet dan het hoofdeinde omhoog. Houd ook een kom bij de hand voor het spoelen van de mond.
* Kost het openhouden van de mond de patiënt te veel moeite? Plaats dan een kurk tussen de voortanden.

 

Bronnen:

 • “Gevaarlijke gaatjes”, artikel in Elsevier magazine van januari 2014
 • AD artikel: “Invloed mondgezondheid op algehele gezondheid onderbelicht”
 • DPA , ZWP online Mei 2014
 • Tijdschrift voor verzorgenden Mei 2014
 • Th.L. Balm, Cardiarent, April 2014

Deel dit bericht