BHV trainingen

Basis- en herhalingslessen BHV (bedrijfshulpverlening)

Bedrijfshulpverleners schieten te hulp wanneer werknemers of bezoekers medisch ondersteund dienen te worden of hun veiligheid op een andere manier in het geding is. Dat betekent dat bhv’ers niet alleen hulp bieden bij allerhande letsels, verwondingen en kwetsuren, maar dat ze ook moeten weten wat te doen bij brand, hoe het gebouw snel en effectief ontruimd kan worden en waar zich de (vrije) nooduitgangen precies bevinden. Ook moet een bhv’er professionele hulpverleners goed kunnen informeren over de medische (nood)situatie.

Bedrijfshulpverlening

Hoewel BHV letterlijk ‘bedrijfshulpverlening’ betekent, gaat het dus om meer dan eerstehulpverlening bij ongelukken of het blussen van een beginnende brand. Ook overzicht houden, organiseren, coördineren en samenwerken tijdens noodsituaties zijn belangrijke onderdelen van BHV. Daarbij is het behalen van een BHV-certificaat binnen een bedrijf niet iets eenmaligs. Het is voor werkgevers verplicht om over gekwalificeerde bedrijfshulpverleners te beschikken. De Arbowet vereist dat bedrijfshulpverleners altijd up-to-date kennis hebben, zodat ze optimaal voorbereid zijn - en blijven - op elke noodsituatie.

Cursussen BHV (Basis en Herhaling)

Er bestaan verschillende BHV-certificeringen en organisaties die BHV-certificaten uitgeven. Inhoudelijk verschillen deze cursussen nauwelijks van elkaar, dus je hoeft je geen zorgen te maken of je wel voor de juiste variant kiest. Wel is het belangrijk dat je er, samen met de aanbieder, voor zorgt dat de door jou gekozen cursus goed aansluit bij jouw bedrijfstak en de behoeften van je medewerkers.

Bij ons krijg je realistische trainingen, afgestemd op de branche en zelfs specifiek op de situatie bij jou in het bedrijf of de organisatie. En als je zelf niet over een geschikte plek beschikt voor de lessen, kunnen wij een locatie verzorgen.

De basiscursus neemt in totaal vier dagdelen in beslag en bestaat uit twee opeenvolgende lesdagen: één dag brandbestrijding en ontruiming en één dag EHBO. Een dagprogramma bestaat uit twee delen - een praktisch en theoretisch gedeelte - en zal worden afgesloten met een theorie-examen. Nadat je de examens op beide dagen succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Bedrijfshulpverlener.

Een herhalingscursus duurt één dag en hierbij zal er meer praktisch geoefend worden met o.a. scenario’s en verdieping van de reeds bekende verworvenheden. Hier zijn een instructeur Brand, een instructeur EHBO en een lotus de hele dag bij aanwezig.

Wil jij ervan verzekerd zijn dat je werknemers de juiste vaardigheden hebben, meld je dan nu aan voor de basis- of herhalingscursus Bedrijfshulpverlening!

Overigens is het volgen van een cursus BHV niet alleen mogelijk vanuit een bedrijf. Ben jij wellicht als particulier op zoek naar een cursus om je BHV-certificaat te halen of te verlengen? Schroom dan niet en neem contact met me op!

De cursussen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Eerste hulp
  Brandbestrijding en ontruiming
 • Veilige werklocatie
  Brandpreventie
 • Slachtofferbenadering
  Alarmeren en communicatie
 • Controleren van de vitale functie
  Ontruiming
 • Stabiele zijligging
  Soorten branden
 • Reanimatie en AED
  Gebruik blusmiddelen
 • Bloedingen en shock
  Blustechnieken
 • Behandeling diverse verwondingen
  Gebruik veiligheidsmiddelen
 • Overdracht (communicatie)
 • Scenariotrainingen (bij de herhaling BHV)